ვის ვემსახურებით

შ.პ.ს „მედიკალ ტექნოლოგი“   ახორციელებს  სახიფათო  და  არასახიფათო  გაუვარგისებული პროდუქცია-ნარჩენების  სატრანსპორტო   გაზიდვას   შემდგომ  განთავსება- უტილიზაციის  მიზნით.  გაგვაჩნია  სათანადო   ტექნიკურად  აღჭურვილი  საწარმო  ბაზა  და   გამოცდილება   უტილიზაციის  საქმიანობაში. 

ასევე კომპანია აწარმოებს სისტემატიურ თვითმონიტორინგს ინსინირაციის საწარმოს გამართული ფუნქციონირებისათვის.

ჩვენ გთავაზობთ მომსახურეობას ნარჩენების გატანა-განადგურებაზე,  რისი   ფასი განისაზღვრება წონის მიხედვით,  რაც  მოიცავს:  სატრანსპორტო მომსახურეობას , განთავსება-უტილიზაციას  და  სახელმწიფო გადასახადებს(დ.ღ.გ). 

მომსახურეობა  განხორციელდება  დამკვეთის  მიერ  ელექტრონული  ან  ტელეფონით  შეტყობინებიდან  არა უგვიანეს  2- სამუშაო დღეში,  ხოლო   საფასურის  ანაზღაურების   ვადა   განსაზღვრული   იქნება  შესრულებულ  სამუშაოზე   აქტის  ან   ანგარიშ/ფაქტურის   წარდგენიდან   5-კალენდარულ   დღეში.

 

ვის ვემსახურებით

2011-წლიდან   ვემსახურებით  სხვა  და  სხვა  სფეროში დასაქმებულ   კომპანიებს. (ავერისი,  პსპ,  ფარმადეპო,  ჯი პი სი,  ჯი ემ პი, ვივამედის სამედიცინო ცენტრი, ჟვანიას კლინიკა, ბაიები, თოდუას კლინიკა, სანოფი, ალტაოკეი, ზუმერი,  სახ. ელ.სისტემები,  ენერგო პრო, თელასი, ვისოლი, ჰაიდელბერგ ცემენტი, კარფური, ნიკორა, ისიპარი, ვულევუ, ეივონი  და  სხვა)

 

 

xxx