ჩვენ შესახებ

შ.პ.ს. ,,მედიკალტექნოლოგი“ შეიქმნა 2010 წელს და უწევს მომსახურებას ფარმაცევტულ, სამედიცინო, სამრეწველო, ქიმიურ და სხვა კომპანიებს, ნარჩენების გატანა-განადგურებაზე, უტილიზაციის (ინსინირაციის) მეთოდით. გვაქვს სრული უფლებამოსილება ვალდებულების შესრულებისთვის, რაც დასტურდება საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ  გაცემული ნებართვებით.   

ჩვენი მიზანია:

  1. ნარჩენების განთავსების და გადამუშავების შედეგად გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება;
  2. ნახშირბად შემცველი ნარჩენებისგან (ორგანული ნარჩენი) მივიღოთ ალტერნატიული ენერგიის წყარო.
  3. თანამშრომლების უსაფრთხოების პირობებითა და თანამედროვე სამუშაო გარემოთი უზრუნველყოფა;
  4. სხვადსხვა კომპნიებთან ეფექტური თანამშრომლობა;
  5.  თანამშრომლობა სხვადსხვა დაინტერესებულ მხარეებთან.
  6. კომპანიის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ნარჩენების მართვის ტექნიკურ და სხვადასხვა საკითხებში.

 

 

xxx