კონტაქტი

შპს მედიკალ ტექნოლოგი ს/კ. 404384590

უტილიზაციის  საწარმო  მდებარეობს  გარდაბნის  რ/ნ., სოფელ  მარტყოფის მიმდ. ტერ.,  ხოლო ოფისი  ქ.თბილისი,  დ. აღმაშენებლის  ხეივანი  12-ე  კმ.(კლინიკა ,,ვივამედი“-ს  შენობის  ოთახი# 804 ) 

ტ: +995 597 755 014

ოფისის ნომერი: 032 21 21 441

ემაილ: medicalt2010@gmail.com

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6gJgY3arkko

Facebook: https://www.facebook.com/medicaltechnology2010/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDPu9o8fqy8qzrBWNimvpv-XFNsVz6Xjr6Feztx7JnyZvqeTRDh6sxAbZYNZawdYKxqBmgqHvlhkYm5

 

 

xxx