ჩვენს შესახებ

შ.პ.ს. ,,მედიკალ ტექნოლოგი“ შეიქმნა 2010 წელს და უწევს მომსახურებას ფარმაცევტულ, სამედიცინო, სამრეწველო, ქიმიურ და სხვა კომპანიებს, ნარჩენების გატანა-განადგურებაზე, უტილიზაციის (ინსინირაციის) მეთოდით.

სერვისი

შ.პ.ს „მედიკალ ტექნოლოგი“   ახორციელებს  სახიფათო  და  არასახიფათო  გაუვარგისებული პროდუქცია-ნარჩენების  სატრანსპორტო   გადაზიდვას   შემდგომ  განთავსება- უტილიზაციის  მიზნით.  გაგვაჩნია  სათანადო   ტექნიკურად  აღჭურვილი  საწარმო  ბაზა  და   გამოცდილება   უტილიზაციის  საქმიანობაში.

კონტაქტი

 +995 597 755 014, 032 21 21 441

 ელ.ფოსტა medicalt2010@gmail.com

შ.პ.ს მედიკალ ტექნოლოგი ს/კ 404384590

 

 

 


 

ჩვენი საამქრო აღჭურვილია

თანამედროვე დანადგრებით

 

 

 

 

xxx