04 / სექტემბერი / 2016

ჩვენი თანამშრომლები პერიოდულად გადიან ტრეინინგებს საზღვარგარეთ სხვადასხვა უცხოურ კომპანიებთან.

დაწვრილებით

04 / სექტემბერი / 2016

ნეიტრალიზაცია და განადგურების პროცესი მიმდინარეობს ვიდეოკონტროლის ქვეშ. დასრულების შემდეგ ვიდეო მ

დაწვრილებით

14 / აპრილი / 2016

ჩვენი კომპანიის მიერ შეძენილი ახალი ინსინირატორი გამოჰოფს 1 მეგავატ სითბოენერგიას სახიფათო ნარჩენ

დაწვრილებით