ჩვენს შესახებ

შ.პ.ს. "მედიკალტექნოლოგი" შეიქმნა 2010წლიდან და უწევს მომსახურებას ფარმაცევტულ, სამედიცინო და სხვა კომპანიებს, "ა", "ბ", "გ" და "დ" კლასის  ნარჩენების განადგურებაზე უტილიზაციის (ინსინირაციის) მეთოდით. გვაქვს სრული უფლებამოსილება ვალდებულების შესრულებისთვის, რაც დასტურდება საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ  გაცემული ნებართვით.   
 კომპანია აწარმოებს სისტემატიურ თვითმონიტორინგს ინსინირაციის საწარმოს გამართული ფუნქციონირებისათვის.

სამედიცინო ნარჩენები

სამედიცინო ნარჩენები

მხოლოდ ვანადგურებთ

მედიკამენტური საშუალებები

მედიკამენტური საშუალებები

გთავაზობთ ნარჩენების აქტს

ბიოლოგიური ნარჩენები

ბიოლოგიური ნარჩენები

ვეტერინარული წესების დაცვით

სამრეწველო ნარჩენები

სამრეწველო ნარჩენები

ჩვენ ვიყენებთ გადამუშავების რამდენიმე გზას

საკვების ნარჩენები

საკვების ნარჩენები

ჩვენ ვახდენთ მხოლოდ სწორ უტილიზაციას

ქიმიური ნარჩენები

ქიმიური ნარჩენები

ჩვენ ვახდენთ მხოლოდ სწორ უტილიზაციას

ტექსტილის ნარჩენები

ტექსტილის ნარჩენები

ჩვენ ვაწარმოებთ პროცესის ვიდეგადაღებას

ლაბორატორიული ნარჩენები

ლაბორატორიული ნარჩენები

ექსპერტ-ქიმიკოსის გამგზავრების შესაძლებლობა

თმის და ფრჩხილების ნარჩენები

თმის და ფრჩხილების ნარჩენები

ჩვენ ვახდენთ მხოლოდ სწორ უტილიზაციას

აღჭურვილობა და საოფისე ტექნიკა

აღჭურვილობა და საოფისე ტექნიკა

ნებისმიერი მოწყობილობის ჩამოწერა და უტილიზაცია

საბაჟო კონფისკაცია

საბაჟო კონფისკაცია

განადგურება გაუვნებელყოფის მეთოდით

გადამწვარი ნათურები

გადამწვარი ნათურები

განადგურება გაუვნებელყოფის მეთოდით